STORY

 

Accès zobrazuje prístup spoločnosti k človeku a človeka k spoločnosti. Máme nekonečné množstvo možností, z ktorých si môžeme vyberať. Prístup k technológii, zdravému životnému štýlu, láske, informáciám atď. Je len na nás, aby sme si z tohto prístupu vyberali správne informácie a stávali sa lepším človekom a postupne ľudstvom. Je našou povinnosťou pracovať v súlade s morálnymi hodnotami a neignorovať dôležité problémy vo svete. Nechceme byť len ďalšia spoločnosť, ktorej prioritou je zisk. Je pre nás dôležité správať sa zodpovedne pri každom kroku a rozhodnutí. Na výrobu vecí sa snažíme požívať kvalitné materiály a naše oblečenie je ručne šité na Slovensku.